Erityisvarhaiskasvatus
-

Erityisvarhaiskasvatus

Tyrnävän varhaiskasvatuksessa kasvun ja oppimisen tuki perustuu tuen kolmeen tasoon. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä tueksi tai, jos hänen kasvun ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Tyrnävän varhaiskasvatuksessa lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaavat varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo).

Palvelukanavat