-

Varhaiserityiskasvatus

Tyrnävän kunnassa lapsen kehityksen ja oppimisen tuki on osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Varhaiskasvatuksen tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä. Varhaiskasvatussuunnitelmaan sisällytetään lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen.

Palvelukanavat