-

Lastenhoidon tuet

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. isovanhempi tai palkattu hoitaja). Kotihoidontuen saamisen ehtona on, että lapselle ei ole varattu kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Kotihoidon tukea haetaan Kelalta, joka tekee siitä päätöksen ja hoitaa maksatuksen.

Joustava hoitoraha

Joustavaa hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Hoitorahaa haetaan Kelalta.

Osittainen hoitoraha

Osittaista hoitorahaa voi saada, kun vanhempi tekee töitä enintään 30 tuntia viikossa. Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta. Hoitorahaa haetaan Kelalta.

 

Kelan lastenhoidon tuet avautuu tästä linkistä.