-

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä annetaan määräyksiä rakentamisesta Tyrnävän kunnassa. Rakennusjärjestys tukee kunnan strategia- ja hyvinvointityön tavoitteita.

Kunnan rakennusjärjestyksen määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Tyrnävä on osa valtakunnallisesti arvokasta Limingan lakeuden maisema-aluetta. Alueella on runsaasti vanhaa ja perinteistä rakennuskantaa. Maisema-alueeseen sisältyvät Tyrnävän- ja Ängeslevänjokien viljelymaisemat jokivarsiasutuksineen. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kyläalueita ovat lisäksi Ängeslevän Ylipää, Temmeksen Haurukylä, Meijerikylä ja Ojakylä. Rakennusjärjestyksen tavoitteena on huolehtia Limingan lakeuden arvojen säilymisestä.

Tiedostot

Tyrnävän kunnan rakennusjärjestys

0,97mt .pdf Lataa