Kunnallinen päiväkotihoito
-

Kunnallinen päiväkotihoito

Päiväkotihoito on suunnitelmallista ja tavoitteellista, lapsen ikä- ja kehitystason, tarpeet sekä leikin huomioivaa vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista, lapsen ikä- ja kehitystason, tarpeet sekä leikin huomioivaa vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Päiväkotien toimintaa ohjaa Tyrnävän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma sekä päiväkotien omat, yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Tyrnävällä toimii viisi kunnallista päiväkotia: Murrossa päiväkoti Käpytikka, kirkonkylällä päiväkoti Toukovakka, päiväkoti Juustomestari ja päiväkoti Väentupa (vuorohoitoyksikkö) sekä Temmeksellä päiväkoti Tenavatalo.

Palvelukanavat