-

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, jota tarjotaan kaikille Tyrnävän kunnan 1.–2. luokan oppilaille sekä niille 3.–9. luokan oppilaille, jotka kuuluvat erityisen tuen piiriin. Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä Kirkkomännikön, Murron ja Temmeksen kouluissa. Aamutoimintaa järjestetään lapsille vain huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvasta tarpeesta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän.

Osallistuminen toimintaan on vapaaehtoista.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilman kautta. 

Ohjaajien yhteystiedot:
Kirkkomännikön koulu: puh. 050 341 5163
Rantaroustin koulu: puh. 050 467 7840
Murron koulu: puh. 044 497 1027
Temmeksen koulu: puh. 050 590 8796

Tiedostot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet

0,96mt .pdf Lataa

Toimintasuunnitelma

0,19mt .pdf Lataa