-

Kuntalisä

Kuntalisän tarkoituksena on tukea ja kannustaa työnantajia rekrytoimaan tyrnäväläisiä työnhakijoita. Ensisijaisena tukimuotona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki, mutta se ei ole kuntalisän myöntämisen edellytys.

Kuntalisää maksetaan palkattavan henkilön työttömyyskertymän mukaan seuraavasti: yli 12 kk työttömyyden jälkeen kuntalisä on enimmillään 400 €/kk, yli 36 kk (yli 3 vuotta) työttömyyden jälkeen enimmillään 600 €/kk ja yli 60 kk (yli 5 vuotta) työttömyyden jälkeen enimmillään 800 €/kk.

Työttömyyden keston ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Yhdestä henkilöstä voidaan maksaa kuntalisää enimmillään 6–8 kk ajalta. Työssäoloehdon täyttymisen jälkeen työttömyyskertymä nollautuu. Alle 29-vuotiaiden osalta ei edellytetä vuoden työttömyysjaksoa. Tällöin tuki on enimmillään 400 €/kk. Kuntalisää ei myönnetä oppisopimuskoulutuksen aikaisesta työsuhteesta.

Hakemus liitteineen (palkkatukipäätös ja työsopimus) palautetaan työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattorille.

Kuntalisähakemus ja kuntalisän tilityslomake

Kuntalisähakemus

1,21mt .docx Lataa

Kuntalisän tilityslomake

1,21mt .docx Lataa

Lisätiedot

Tiirikainen, Anne

työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori