-

Nuorisotyö

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä, jota tehdään monialaisena yhteistyönä. Tyrnävän nuorisotyön tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteena on, että kunnan lapset ja nuoret kasvavat vastuullisiksi omasta elämästään, toisista ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiviksi maailmankansalaisiksi, joilla on mahdollisuus ja kyky osallistua sekä vaikuttaa omiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Lapset ja nuoret ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa nuorisopalveluja. Nuorisopalvelut tukevat myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Nuorisotyöntekijät ovat alalle kouluttautuneita, helposti lähestyttäviä, luotettavia ja turvallisia aikuisia.

Facebook: Tyrnävän Nuorisotoimi
Instagram: @tyrnavannuorisotoimi

Tiktok: @tyrnavan_nuorisotoimi

  


Postiosoite: Nimi/Tyrnävän kunta, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Käyntiosoite: Koivula, Kunnankuja 2, 91800 Tyrnävä

Yhteystiedot:

Katariina Lähtevänoja
vastaava nuoriso-ohjaaja
p. 050 343 0303
katariina.lahtevanoja@tyrnava.fi

Antti Kumpulainen
nuoriso-ohjaaja
p. 040 182 5933
antti.kumpulainen@tyrnava.fi

Katariina Rautiainen
nuoriso-ohjaaja
p. 040 185 4899
katariina.rautiainen@tyrnava.fi

Petri Pakonen
nuoriso-ohjaaja/hanketyöntekijä
p. 040 660 5119
petri.pakonen@tyrnava.fi