Lukeva kunta -ohjelma
-

 

Lukeva kunta -ohjelma

Lukeva kunta -ohjelma on valittu yhdeksi Tyrnävän kunnan hyvinvointityön käytännön tehtäväksi. Lukeva kunta -ohjelmalla vastataan vuonna 2019 opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen asettaman Lukutaitofoorumin suuntaviivojen pohjalta käynnistettyyn Lukuliikkeeseen, jossa haastettiin kaikki mukaan edistämään lukemista ja lukutaitoa. Onhan lukeminen kaiken oppimisen perusta ja yhteydessä kaikkeen elämässä pärjäämiseen. Lukutaidon jatkuva kehittäminen luo myös edellytykset elinikäiselle oppimiselle.

Lukeva kunta -ohjelman tavoitteena Tyrnävällä on edistää ja innostaa kaikenikäisten lukuharrastusta ja lukutaitoa, pääpaino on lapsissa ja nuorissa, mutta myös muut ikäryhmät huomioidaan. Lukeva kunta -ohjelman tiimoilta on kokoonnuttu muutamia kertoja vuodessa erilaisilla poikkihallinnollisilla kokoonpanoilla. Kokouksissa käydään läpi jo olemassa olevia toimia lukemisen edistämiseen sekä suunnitellaan tulevaa toimintaa ja mahdollisia hankkeita Lukeva kunta -ohjelmaan liittyen.

Kirjasto

Tyrnävän kirjasto on saanut rahoitusta lukemista edistäviin, syksyllä 2020 alkaviin hankkeisiin, Toimintamallit kuntoon! sekä Kirjailijavierailuilla lukuinto lakeuden lapsille ja nuorille -yhteishankkeeseen Kempeleen, Limingan ja Lumijoen kirjastojen kanssa.

Toimintamallit kuntoon -hankkeen tavoitteena on luoda Tyrnävän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaan sisältyvä kirjastopolku. Kirjastopolun olisi määrä tavoittaa kaikki ikäluokat niin, että kirjasto ja sen palvelut tulisivat kuntalaisillemme entistäkin luontevammiksi osaksi arkea. Hankkeella halutaan vahvistaa myös kirjaston ja koulujen sekä kirjaston ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä. Hanketyöntekijänä aloitti 1.9.2020 Eevamaija Kukkala.

Kirjailijavierailuhankkeen tavoitteena on saada lapset ja nuoret innostumaan lukemisesta ja lukuharrastuksen jatkamisesta. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat 3.–4.-luokkalaiset sekä 7.-luokkalaiset, mutta muutkin ala- ja yläasteikäiset voivat päästä osalliseksi kirjailijavierailusta. Ensimmäinen kirjailijavierailu toteutetaan marraskuussa 2020. Neljän hankekunnan 7.-luokkalaiset saavat kirjailijavieraan virtuaalisena vallitsevan kokoronatilanteen vuoksi.