Lukeva kunta -ohjelma
-

 

Lukeva kunta -ohjelma

Lukeva kunta -ohjelma on valittu yhdeksi Tyrnävän kunnan hyvinvointityön käytännön tehtäväksi. Lukeva kunta -ohjelmalla vastataan vuonna 2019 opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen asettaman Lukutaitofoorumin suuntaviivojen pohjalta käynnistettyyn Lukuliikkeeseen, jossa haastettiin kaikki mukaan edistämään lukemista ja lukutaitoa. Onhan lukeminen kaiken oppimisen perusta ja yhteydessä kaikkeen elämässä pärjäämiseen. Lukutaidon jatkuva kehittäminen luo myös edellytykset elinikäiselle oppimiselle.

Lukeva kunta -ohjelman tavoitteena Tyrnävällä on edistää ja innostaa kaikenikäisten lukuharrastusta ja lukutaitoa, pääpaino on lapsissa ja nuorissa, mutta myös muut ikäryhmät huomioidaan. Lukeva kunta -ohjelman tiimoilta on kokoonnuttu muutamia kertoja vuodessa erilaisilla poikkihallinnollisilla kokoonpanoilla. Kokouksissa käydään läpi jo olemassa olevia toimia lukemisen edistämiseen sekä suunnitellaan tulevaa toimintaa ja mahdollisia hankkeita Lukeva kunta -ohjelmaan liittyen. 

Kirjasto

Vuonna 2021 toimittiin jälleen koronarajoitteiden kanssa, mutta tehtäviä lukemisenedistämiseksi ei silti unohdettu.

Kirjavinkkaukset ja kirjastonkäytön opetukset jatkuivat elokuusta 2021 alkaen. Temmekselle hankittiin kirjakaappi, jonka sijoituspaikkana on Temmeksen liikutasalin aulatila, vastaavanlainen kirjakaappi on tulossa myös Murtoon.

Lasten- ja nuorten kirjastovirkailijan toimi vakinaistettiin (Kunn.hall. 14.6.2021), Elina Kemppainen aloitti toimessa 1.1.2022.

Perhepäivähoitajien tiistait olivat myös katkolla koronarajoitusten vuoksi, mutta tilalle järjestettiin kunnan Youtube-kanavalla Sointupajan muskarivideot: Ystävä -muskari ja Kevät -muskari. Yksi Sointupajan live-esiintyminen oli 9.11., kunnes taas joulumuskari esitettiin tallenteena joulukuun ajan. Nallepäivää vietettiin kirjastossa lauantaina 30.10., ohjelmassa oli mm. Nallesatutuokio, Tunnista nalle -kilpailu sekä Nallelääkärin vastaanotto, johon olikin jonotusta koko päivän ajan.

Janne Nevala ja Heikki Lahnaoja esiintyivät 1.11. kirjaston lehtisalissa, "Raahe - Menton: Kahden merenrantakaupungin tarinat" -esitys pohjautui heidän omiin teoksiinsa.

"Kirjoittavien ihmisten kerho" aloitti kokoontumiset muutaman kerran kuukaudessa, torstaisin klo 18 kirjaston tiloissa. Vastavuoroista ja innostavaa keskustelua kirjoittamisesta kirjoittajille. Pia Ronkainen-Pelkonen toimii keskustelun avaajana.

Kirjailijavierailuilla lukuinto lakeuden lapsille ja nuorille -hanke päättyi 31.12.2021. Hankkeen aikana kolme kirjailijaa: Magdalena Hai, Veera Salmi ja Roope Lipasti vierailivat virtuaalisesti neljän hankekunnan koululaisille.

Toimintamallit kuntoon - hankkeessa valmisteltiin kaikki koululuokat kattava Kirjastopolku, joka on myös lisätty kunnan opetussuunnitelman liitteeksi. Hankkeen aikana on tehty lastenneuvolan kanssa yhteistyössä Satupassi, joka on suunniteltu 4-5 vuotiaille ja heidän vanhemmilleen. Lukutunnit vanhuksille Kotolassa ja tähän toimintaan on yhteistyökumppaniksi tullut seurakunta. Hankkeen puitteissa järjestettiin heinäkuussa hyvää palautetta saaneet Runopolut Tyrnävän eri kylille. Tämä hanke päättyi 31.12.2021.

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen Tyrnävän kunnassa -hankkeessa kehiteltiin mm. Lukuhöperö -diplomi eskareille sekä suunniteltiin esite tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille. Järjestettiin satutuokioita ja kirjavinkkaustuokioita myös etänä kaikille Tyrnävän 1.luokkalaisille. Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle järjestettiin "Lukemisen tärkeys ja lukutaidon tukeminen varhaiskasvatuksessa" -luento. Touko-kesäkuussa Meijerialueen puistossa oli nähtävillä Satupolku. Hanke syvensi kirjaston, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja antoi hyvät lähtökohdat toiminnan jatkumiselle. Tämä hanke päättyi 31.12.2021.

 

Koulut

Kouluilla tehtiin myös ahkerasti Lukeva kunta -toimenpiteitä. Kuulammen koululla toteutettiin syyskuun alusta Yläkoululaisten lukutaitojen  vahvistaminen -hanketta. Koulukirjasto siirtyi syksyn aikana fyysisesti A-osan aulaan ja kirjaston järjestelyä muutettiin siten, että tietokirjat ja romaanit ovat samassa kirjastoluokassa. 

Syyskuussa toteutettiin myös lukuviikko. Lukuviikon aikana sekä luettiin kirjallisuutta että tehtiin kirjavinkkauksia ja kirjastomainoksia. Kirjavinkkausta toteutetaan talven aikana yhteistyössä kirjaston kanssa. Kuluvan lukuvuoden aikana suunnitellaan lukudiplomi yläkoululle yhteistyössä aineopettajien kanssa. Diplomi toteutetaan siten, että jokaisesta oppiaineesta valitaan sekä tietoteoksia että romaaneja lukudiplomilistaan. Oppilas voi osoittaa osaamistaan suoraan ko. oppiaineessa (esim. korvata jonkin toisen tehtävän) lukemalla oppiaineeseen aiheeltaan liittyviä teoksia.

Syysloma vietettiin lukulomana ja syyslomalle järjestettiin lukukilpailu, jossa eniten lomalla lukenut oppilas, luokka ja perhe palkittiin lahjakorteilla. Palkintoja sponsoroivat Tyrnävän Yrittäjät ry., Tyrnävän Lionsit ja Tyrnävän Osuuspankki. 

Lukutunteja jatkettiin ja lukukurssi jatkoi valinnaisaineena. Näillä kursseilla toteutettiin myös erityyppisiä lukuhankkeeseen liittyviä sisältöjä. Lukukurssilaiset esim. pitivät satutunteja yhteistyössä kirjaston kanssa.

Kirjastovastaava kartoittaa ja hankkii yhteistyössä aineopettajien kanssa sopivaa kirjallisuutta jo olemassa olevien teosten lisäksi. Myös Ellibs -oheislukemisto otetaan käyttöön.

Myös muut koulut osallistuivat Lukeva kunta -toimenpiteisiin. Temmeksen koulussa vietetään säännöllistä ABC-lukutuntia ja 4 lk. oppilaat käyvät lukemassa eskareille. Murron koululla on lukupiiri oppilaille ja kolme ahkerinta lainaajaa palkitaan keväällä. Kirkonkylän koululla on lukukummiluokat sekä lukutuokiot, joissa pehmo otetaan mukaan kouluun ja rauhoitutaan kuuntelemaan, kun opettaja lukee.

 

Perhelukeminen ja lukutaito-osaaminen lentoon -hanke

Kuulammen koulu on saanut Opetusministeriön Lukuliikkeen toiminta-avustusta lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon edistämiseen hankkeessa, joka tavoittelee kaikenikäisten lukemisen ja monilukutaitojen edistämistä oppiaine-, hallinto- ja kuntarajat ylittävällä tavoitteellisella yhteistyöllä. Ydinteemoja ja päätavoitteita ovat perhelukeminen, vuorovaikutus ja verkostoituminen, tasa-arvo, lukutaito-opetuksen vahvistaminen, lukutoimijuus, lukuilo ja saavutettavuus. Perhelukemisen ohjelma juurrutetaan pysyväksi käytännöksi. Ohjelmasta järjestetään koulutusta ja luodaan kaikille avoin tieto- ja menetelmäpankki. Lukutoimijuutta ja lukuiloa vahvistetaan lukukokemuksia jakamalla ja lukevilla esikuvilla tempausten, kilpailujen ja teemapäivien avulla sekä tarjoamalla kiinnostavaa lukemista eri alustoille arjessa saavutettavaksi. Koulutuksellista tasa-arvoa lisätään monipuolistamalla monilukutaito-osaamista, opetusosaamista ja -resurssia sekä tuottamalla tutkimustietoa. Tuloksia esitellään lukemiseen liittyvissä tapahtumissa sekä tieteellisissä seminaareissa ja julkaisuissa hyvien käytäntöjen levittämiseksi valtakunnallisesti.