-

Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka vastaavat Tyrnävän kunnan palvelujen järjestämisestä. Kunnanvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenet.

Lautakuntien päätökset

Päätökset pidetään nähtävillä asianhallintajärjestelmässä, klikkaamalla siirryt Dynasty tietopalveluun

Keskusvaalilautakunta

Keskuvaalilautakunta hoitaa vaalilain määräämiä tehtäviä. Esimerkiksi kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunta vastaa tuloksen laskennasta ja vahvistaa tuloksen. Lautakuntaan kuuluu viisi jäsentä.

  Etunimi Sukunimi Puolue
Pj.  Tuula Marttinen  
Vpj.  Risto Suomela SDP
  Toivo Kinnunen PS
  Ritva Lassila VAS
  Pirkko Hannus KOK


Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Tarja Hietikko, Alisa Hägg, Juha Vuoristo, Pentti Lassila, Timo Uusi-Illikainen, Köpi Ylitalo, Pirjo Suvilehto, Severi Taivalkoski, Katja Riiski, Anna-Mari Tauriainen

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävät ovat lakisääteisiä. Sen tehtävät liittyvät kunnan ulkoiseen valvontaan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunnassa on viisi jäsentä, suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.

  Etunimi Sukunimi Varajäsen Puolue
Pj.  Annukka Suotula-Ervasti Juha-Matti Risteli KESK
Vpj.  Helena Herrala Jari Pajala KESK
  Tapio Nuorala Hannele Heikkilä-Tuomaala KESK
  Jari Partanen Ritva Lassila KOK (VAS)
  Lauri Sainio Päivi Suvanne SDP

 

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan vastuualueeseen kuuluvat mm. julkisten tilojen ja alueiden hoitaminen, vuokra-asuntotoimen hoitaminen ja väestönsuojelutehtävät. Lautakuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.

  Etunimi Sukunimi Varajäsen Puolue
Pj.  Tauno Bräysy Päivi Remes KESK
Vpj.  Jukka Junes Pirjo Pakonen KESK
  Alpo Alasuutari Kalevi Pelkonen PS
  Hannele Heikkilä-Tuomaala Esa Näppä KESK
  Ritva Huusko Jari Partanen KD (KOK)
  Helena Lithovius Kirsti Leiviskä KESK
  Jari Pajala Sami Ristiluoma KESK
  Heli Räisänen Pasi Pirkola KESK
  Esa Saarela Päivi Suvanne SDP

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee koulutukseen liittyviä asioita esiopetuksesta aikuiskoulutukseen. Lisäksi sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut ja vapaa-aikapalvelut. Lautakuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.

  Etunimi Sukunimi Varajäsen Puolue
Pj.  Allan Jetsonen Jaakko Hietikko KESK
Vpj.  Helena Herrala Pirjo Pakonen KESK
  Anu Markus Pasi Pirkola KESK
  Juhana Kauppi Heli Räisänen KESK
  Jari Partanen Lauri Sainio KOK
  Sami Ristiluoma Kirsti Leiviskä KESK
  Vesa Huusko Esko Huotari VAS
  Seija Väisänen Jatta Kipinä SDP
  Hanne Bräysy Helena Lithovius KESK

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa Tyrnävän kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä, suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.

  Etunimi Sukunimi Varajäsen Puolue
Pj. Tapio Nuorala Niina Näppä KESK
Vpj.  Heleena Nuolioja-Saksio Tarja Hietikko KESK
  Kaarina Huurre Esa Näppä KESK
  Esko Huotari Vesa Huusko VAS
  Satu Kokko Marita Suomela SDP
  Ville-Juhani Manninen Heidi Immonen PS
  Timo Mäkelä Juhana Kauppi KESK
  Maria Paaso Hanne Bräysy KESK
  Juha-Matti Risteli Hannu Laaninen KESK