-

Vapaan sivistystyön tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista, yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja ihmisten monipuolista kehittymistä sekä hyvinvointia. Koulutukseen hakeutuminen on avointa kaikille. Koulutus ei ole tutkintotavoitteista. Sen tavoitteista ja sisällöistä päättävät oppilaitosten ylläpitäjät.

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvastusta. Eri taiteenaloilla ja oppilaitoksissa annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti ja antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Tyrnävällä kunta järjestää käsityön taiteen perusopetusta. Vapaan sivistystyön koulutusta sekä taiteen perusopetusta kuvataiteessa, musiikissa ja tanssissa tarjoavat Lakeuden kansalaisopisto sekä Limingan seudun musiikkiopisto.