-

Puistot ja yleiset alueet

Tyrnävän asemakaava-alueella on runsaasti viheralueita. Suurimman osan viheralueista muodostavat taajama- ja puistometsät. Kirkonkylän alueella on myös muutamia puistoja ja puistikoita. Lisäksi viheralueilla sijaitsee muutamia leikkipaikkoja. Kunnan suurimpia yleisiä alueita ovat Tyrnävän tori, Meijerikatu ympäristöineen, Kunnantalo ympäristöineen, Kirkkoristeyspuisto sekä Temmeksen Meijerikylä. Julkiset leikkipaikat sijaitsevat kirkonkylän ja Murron alueilla. Kiinteistöjen leikkipaikat kuuluvat ko. kiinteistöjen käyttöön.

Palvelukanavat