-

Kulttuurineuvontaa kirjastosta

Tyrnävän kirjasto on mukana viiden kunnan yhteisessä Kulttuurineuvontaa kirjastosta -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda kirjastoon kulttuurineuvonnalle oma pisteensä kuntalaisten kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa ovat mukana Kalajoen kaupunginkirjasto, Reisjärven kirjasto, Tyrnävän kirjasto, Kempeleen kirjasto ja Kuusamon kirjasto.

Kirjastoon tulevasta neuvontapisteessä saa tieto paikkakunnan kulttuuriharrastusmahdollisuuksista ja kulttuuritoiminnasta.

Lisätietoa kulttuurihyvinvoinnista

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiverkosto

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia, Taikusydän

 

Kipinää kirjastosta -hanke

Kipinää kirjastosta – erityisryhmien kirjastopalveluiden kehittäminen -hanke. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joilla vahvistetaan kehitysvammaisten ja muiden eritysryhmien keskuudessa kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Hankeajaksi on palkattu 50 % työntekijä, joka toimii yhteistyössä kirjaston henkilökunnan kanssa erityisryhmien kirjastopalveluiden edistämiseksi. Hankeaika 2024 vuoden loppuun.

Lisätietoa

Tölli, Lotta

kirjastovirkailija

 

Lukupoluilla -hanke

Kirjasto on mukana viiden kunnan (Tyrnävä, Muhos, Liminka, Lumijoki, Hailuoto) yhteisessä Lukupoluilla -hankkeessa, jossa vahvistetaan ja edistetään paikallista ja alueellista lukutaitotyötä verkostoitumalla. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen, ideoiden ja osaamisen vaihtaminen ja kerääminen yhteen sekä luoda yhteiset tavoitteet ja menetelmät, joilla tähdätään kansallisen lukutaitostrategian suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Hanketta hallinnoi Tyrnävän kunta ja hankkeen aloitus on syksyllä 2022.

Lisätietoa

 

Lukemattomat lakeuden nuoret lukemaan -hanke

Tyrnävän kunta on saanut valtionavustusta Lukemattomat lakeuden nuoret lukemaan -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on innostaa nuoria lukemaan ja lisätä heidän kiinnostustaan kirjoihin kirjailijavierailujen kautta. Hankkeen kohderyhmänä ovat yläkoululaiset. Kolmeen lakeuden kuntaan Tyrnävälle, Liminkaan ja Kempeleeseen kutsutaan kirjailijavierailijoita, jotka innostavat nuoria lukemaan. Hanketta hallinnoi Tyrnävän kunta ja hankkeen suunniteltu toiminta-aika on 1.1.2022–31.12.2023.

Lisätietoa

Kemppainen, Elina

kirjastovirkailija

Rinnekangas, Helena

kirjastovirkailija

 

Perhelukeminen ja lukutaito-osaaminen lentoon -hanke

Kuulammen koulu on saanut Opetusministeriön Lukuliikkeen toiminta-avustusta lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon edistämiseen hankkeessa, joka tavoittelee kaikenikäisten lukemisen ja monilukutaitojen edistämistä oppiaine-, hallinto- ja kuntarajat ylittävällä tavoitteellisella yhteistyöllä. Ydinteemoja ja päätavoitteita ovat perhelukeminen, vuorovaikutus ja verkostoituminen, tasa-arvo, lukutaito-opetuksen vahvistaminen, lukutoimijuus, lukuilo ja saavutettavuus. Perhelukemisen ohjelma juurrutetaan pysyväksi käytännöksi. Ohjelmasta järjestetään koulutusta ja luodaan kaikille avoin tieto- ja menetelmäpankki. Lukutoimijuutta ja lukuiloa vahvistetaan lukukokemuksia jakamalla ja lukevilla esikuvilla tempausten, kilpailujen ja teemapäivien avulla sekä tarjoamalla kiinnostavaa lukemista eri alustoille arjessa saavutettavaksi. Koulutuksellista tasa-arvoa lisätään monipuolistamalla monilukutaito-osaamista, opetusosaamista ja -resurssia sekä tuottamalla tutkimustietoa. Tuloksia esitellään lukemiseen liittyvissä tapahtumissa sekä tieteellisissä seminaareissa ja julkaisuissa hyvien käytäntöjen levittämiseksi valtakunnallisesti.

Lisätietoa

 

Kirjailijavierailuilla lukuinto Lakeuden lapsille ja nuorille -hanke

Kirjailijavierailuilla lukuinto lakeuden lapsille ja nuorille -hanke päättyi 31.12.2021. Hankkeen aikana kolme kirjailijaa: Magdalena Hai, Veera Salmi ja Roope Lipasti vierailivat virtuaalisesti neljän hankekunnan koululaisille.

Lisätietoa

Rinnekangas, Helena

kirjastovirkailija

 

Toimintamallit kuntoon! -hanke

Toimintamallit kuntoon! -hankkeessa valmisteltiin kaikki koululuokat kattava Kirjastopolku, joka on myös lisätty kunnan opetussuunnitelman liitteeksi. Hankkeen aikana on tehty lastenneuvolan kanssa yhteistyössä Satupassi, joka on suunnattu 4–5-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen. Hankkeeseen on sisältynyt lukutunnit vanhuksille Kotolassa ja tähän toimintaan on tullut yhteistyökumppaniksi seurakunta. Hankkeen puitteissa järjestettiin heinäkuussa hyvää palautetta saaneet Runopolut Tyrnävän eri kylille. Tämä hanke päättyi 31.12.2021.

Lisätietoa

Kukkala, Eevamaija

kirjastonhoitaja

 

Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen -hanke

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen Tyrnävän kunnassa -hankkeessa kehiteltiin mm. Lukuhöperö-diplomi eskareille sekä suunniteltiin esite tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille. Satutuokioita ja kirjavinkkaustuokioita järjestettiin myös etänä kaikille Tyrnävän 1.-luokkalaisille. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin "Lukemisen tärkeys ja lukutaidon tukeminen varhaiskasvatuksessa" -luento. Touko–kesäkuussa Meijerialueen puistossa oli nähtävillä Satupolku. Hanke syvensi kirjaston sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja antoi hyvät lähtökohdat toiminnan jatkumiselle. Tämä hanke päättyi 31.12.2021.

Lisätietoa

Kemppainen, Elina

kirjastovirkailija