-

Lukupoluilla-hanke

Kirjasto on mukana viiden kunnan (Tyrnävä, Muhos, Liminka, Lumijoki, Hailuoto) yhteisessä Lukupoluilla-hankkeessa, jossa vahvistetaan ja edistetään paikallista ja alueellista lukutaitotyötä verkostoitumalla. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen, ideoiden ja osaamisen vaihtaminen ja kerääminen yhteen sekä luoda yhteiset tavoitteet ja menetelmät, joilla tähdätään kansallisen lukutaitostrategian suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Hanketta hallinnoi Tyrnävän kunta ja hankkeen aloitus syksyllä 2022.

Lisätietoja: Elina Palola, elina.palola@tyrnava.fi


Lukemattomat lakeuden nuoret lukemaan -hanke

Tyrnävän kunta on saanut valtionavustusta Lukemattomat lakeuden nuoret lukemaan -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on innostaa nuoria lukemaan ja lisätä heidän kiinnostustaan kirjoihin kirjailijavierailujen kautta. Hankkeen kohderyhmänä ovat yläkoululaiset. Kolmeen lakeuden kuntaan Tyrnävälle, Liminkaan ja Kempeleeseen kutsutaan kirjailijavierailijoita, jotka innostavat nuoria lukemaan. Hanketta hallinnoi Tyrnävän kunta ja hankkeen suunniteltu toiminta-aika on 1.1.2022–31.12.2023.

Lisätietoja: Elina Kemppainen, elina.kemppainen@tyrnava.fi, p. 050 531 5018 tai Helena Rinnekangas, helena.rinnekangas@tyrnava.fi, p. 040 182 8324


Perhelukeminen ja lukutaito-osaaminen lentoon -hanke

Kuulammen koulu on saanut Opetusministeriön Lukuliikkeen toiminta-avustusta lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon edistämiseen hankkeessa, joka tavoittelee kaikenikäisten lukemisen ja monilukutaitojen edistämistä oppiaine-, hallinto- ja kuntarajat ylittävällä tavoitteellisella yhteistyöllä. Ydinteemoja ja päätavoitteita ovat perhelukeminen, vuorovaikutus ja verkostoituminen, tasa-arvo, lukutaito-opetuksen vahvistaminen, lukutoimijuus, lukuilo ja saavutettavuus. Perhelukemisen ohjelma juurrutetaan pysyväksi käytännöksi. Ohjelmasta järjestetään koulutusta ja luodaan kaikille avoin tieto- ja menetelmäpankki. Lukutoimijuutta ja lukuiloa vahvistetaan lukukokemuksia jakamalla ja lukevilla esikuvilla tempausten, kilpailujen ja teemapäivien avulla sekä tarjoamalla kiinnostavaa lukemista eri alustoille arjessa saavutettavaksi. Koulutuksellista tasa-arvoa lisätään monipuolistamalla monilukutaito-osaamista, opetusosaamista ja -resurssia sekä tuottamalla tutkimustietoa. Tuloksia esitellään lukemiseen liittyvissä tapahtumissa sekä tieteellisissä seminaareissa ja julkaisuissa hyvien käytäntöjen levittämiseksi valtakunnallisesti.

Lisätietoja Elina Palola, elina.palola@tyrnava.fi


Kirjailijavierailuilla lukuinto Lakeuden lapsille ja nuorille -hanke

Kirjailijavierailuilla lukuinto lakeuden lapsille ja nuorille -hanke päättyi 31.12.2021. Hankkeen aikana kolme kirjailijaa: Magdalena Hai, Veera Salmi ja Roope Lipasti vierailivat virtuaalisesti neljän hankekunnan koululaisille.

Kirjailijavierailuhanketta Tyrnävällä koordinoi Helena Rinnekangas, helena.rinnekangas@tyrnava.fi, p. 040 182 8324


Toimintamallit kuntoon! -hanke

Toimintamallit kuntoon -hankkeessa valmisteltiin kaikki koululuokat kattava Kirjastopolku, joka on myös lisätty kunnan opetussuunnitelman liitteeksi. Hankkeen aikana on tehty lastenneuvolan kanssa yhteistyössä Satupassi, joka on suunnattu 4–5-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen. Lukutunnit vanhuksille Kotolassa ja tähän toimintaan on yhteistyökumppaniksi tullut seurakunta. Hankkeen puitteissa järjestettiin heinäkuussa hyvää palautetta saaneet Runopolut Tyrnävän eri kylille. Tämä hanke päättyi 31.12.2021.

Hanketyöntekijä Eevamaija Kukkala, eevamaija.kukkala@tyrnava.fi, p. 040 653 3196


Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen -hanke

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen Tyrnävän kunnassa -hankkeessa kehiteltiin mm. Lukuhöperö-diplomi eskareille sekä suunniteltiin esite tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille. Järjestettiin satutuokioita ja kirjavinkkaustuokioita myös etänä kaikille Tyrnävän 1.-luokkalaisille. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin "Lukemisen tärkeys ja lukutaidon tukeminen varhaiskasvatuksessa" -luento. Touko–kesäkuussa Meijerialueen puistossa oli nähtävillä Satupolku. Hanke syvensi kirjaston sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja antoi hyvät lähtökohdat toiminnan jatkumiselle. Tämä hanke päättyi 31.12.2021.

Osa-aikaisena hanketyöntekijänä toimi Elina Kemppainen, p. 050 531 5018 tai elina.kemppainen@tyrnava.fi