-
Kirjailijavierailuilla lukuinto Lakeuden lapsille ja nuorille -hanke

Tyrnävän, Kempeleen, Limingan ja Lumijoen kuntien yhteishanke kirjailijavierailujen järjestämiseksi lapsille ja nuorille. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tyrnävän kunnan hallinnoimalle hankkeelle valtionavustusta 4 000 €. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020–31.12.2021. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat 3.–4.-luokkalaiset sekä 7.-luokkalaiset. Ensimmäinen kirjailijavierailu toteutettiin marras-joulukuussa 2020. Neljän hankekunnan 7.–8.-luokkalaiset saivat kirjailija Magdalena Hain vieraaksi virtuaalisena. Tyrnävällä 2.12. kirjailijan vierailua seurasi n. 250 nuorta ja oppilaat esittivätkin aktiivisesti kysymyksiä ja kommentteja kirjailijalle. Huhtikuussa 2021 olivat vuorossa 3.–4. lk. oppilaat ja Lukuviikolla vieraana oli kirjailija Veera Salmi. Vierailu toteutettiin edelleen virtuaalisena koronarajoitusten vuoksi. Tyrnävällä kaikki 3. ja 4. luokkien n. 300 oppilasta kirkonkylän, Murron ja Temmeksen kouluilta pääsivät seuraamaan vierailua samaan aikaan.

Kirjailijavierailuhanketta Tyrnävällä koordinoi Helena Rinnekangas, helena.rinnekangas@tyrnava.fi, p. 040 182 8324


Toimintamallit kuntoon! -hanke

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta 22 000 €. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2020–30.4.2021, mutta hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.12.2021 asti koronaepidemian aiheuttaman aloituksen viivästymisen vuoksi. Hanketyöntekijä 50 % työajalla 1.9.2020–31.12.2021. Hankkeen tavoitteena on luoda Tyrnävän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaan sisältyvä kirjastopolku. Kirjastopolun olisi määrä tavoittaa kaikki ikäluokat niin, että kirjasto ja sen palvelut tulisivat kuntalaisillemme entistäkin luontevammiksi osaksi arkea. Hankeella halutaan vahvistaa myös kirjaston ja koulujen sekä kirjaston ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä. Yläkoululaisia ja muita nuoria onkin hyvin tavoitettu ja heille on tarjottu verkkokirjaston käytönopetusta ja jopa kirjavinkkausta. Nämä toimet on koettu tarpeellisiksi ja otettu hyvin vastaan.

Hanketyöntekijä Eevamaija Kukkala, eevamaija.kukkala@tyrnava.fi, p. 040 653 3196


Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen -hanke

Tyrnävän kunnassa on alkanut helmikuussa 2021 Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen -hanke. Hankkeen tavoitteena on tukea varhaiskasvatus- sekä esi- ja alkuopetusikäisten lasten lukemisen kulttuurin kehittymistä. Tarkoitus on kehittää Tyrnävän kunnan toimintamalleja, joilla lasten kielenkehitystä ja varhaista lukuharrastusta tuetaan monipuolisesti sekä varhaiskasvatuksessa, kouluissa että kodeissa.

"Lukuvalmiudet ja asenne kirjallisuutta kohtaan syntyvät varhaislapsuudessa. Lukemisen malleja ja kirjallisia virikkeitä jo varhain saaneet lapset kiinnostuvat kirjoista ja saavuttavat lukutaidon usein nopeammin kuin muut. Varhaislapsuudessa herännyt kiinnostus lukemista ja kirjoja kohtaan vahvistaa lukijaksi kasvamista. Luetun ymmärtäminen on helpompaa lapselle, jolle on luettu paljon, jolloin myös lukuinto syttyy ja säilyy helpommin. Olisi tärkeää kannustaa lasta kirjojen pariin ja vahvistaa hänen kiinnostustaan kirjoja kohtaan läpi varhaislapsuuden ja viimeistään esikouluiässä." (Lähde: Lukukeskus – 10 faktaa lukemisesta 2020)

Hanke on käynnissä vuoden 2021 loppuun saakka ja se toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Osa-aikaisena hanketyöntekijänä toimii tradenomi Elina Kemppainen ja hänet tavoittaa Tyrnävän kirjastolta joko puhelimitse, p. 050 531 5018 tai sähköpostilla elina.kemppainen@tyrnava.fi