Kuntainfo
-

Tilastotietoa Tyrnävältä

Koko maan tiedot ja muu vertailutieto avautuu linkistä Tilastokeskuksen kuntien avainlukuihin http://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html

Taajama-aste, %, 2021 71,2
Väkiluku, 2021 6593
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2021 -0,2
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 30,1
15–64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 55,7
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 14,2
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2021 0,3
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2021 0,5
Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2021 59
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2021 -83
Perheiden lukumäärä, 2021 1622
Asuminen  
Asuntokuntien lukumäärä, 2021 2332
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2021 96,9
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2021 14,8
Koulutus  
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2021 74,1
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2021 23,8
Työssäkäynti  
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2021 2585
Työllisyysaste, %, 2021 77,3
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2020 32,4
Työttömien osuus työvoimasta, %, 2021 8,3
Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2021 16,9
Taloudellinen huoltosuhde, 2021 155,0
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2020 1381
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2020 12,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2020 18,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2020 66,9
Työpaikkaomavaraisuus, 2020 54,5
Kuntatalous  
Vuosikate, euroa/asukas, 2020 491,1
Lainakanta, euroa/asukas, 2020 4741,8
Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2020 5091,6
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 2356,5
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 3331,1