Kuntainfo
-

Tilastotietoa Tyrnävältä

Koko maan tiedot ja muu vertailutieto avautuu linkistä Tilastokeskuksen kuntien avainlukuihin http://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html

Taajama-aste, %, 2020 71,5
Väkiluku, 2021 6593
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2021 -0,2
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 30,1
15–64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 55,7
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2021 14,2
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2021 0,3
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2021 0,5
Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2020 11
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2020 -50
Perheiden lukumäärä, 2020 1615
Asuminen  
Asuntokuntien lukumäärä, 2020 2329
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2020 97,0
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2020 14,4
Koulutus  
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2020 73,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2020 23,4
Työssäkäynti  
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2020 2536
Työllisyysaste, %, 2020 75,6
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2019 33,4
Työttömien osuus työvoimasta, %, 2020 10,4
Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2020 16,9
Taloudellinen huoltosuhde, 2020 160,4
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2019 1386
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2019 13,3
Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2019 18,4
Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2019 65,9
Työpaikkaomavaraisuus, 2019 55,0
Kuntatalous  
Vuosikate, euroa/asukas, 2020 491,1
Lainakanta, euroa/asukas, 2020 4741,8
Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2020 5091,6
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 2356,5
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 3331,1