Kuntainfo
-

Tilastotietoa Tyrnävältä

Koko maan tiedot ja muu vertailutieto avautuu linkistä Tilastokeskuksen kuntien avainlukuihin http://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html

Taajama-aste, %, 2019 71,9
Väkiluku, 2019 6637
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2019 -1,8
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2019 31,3
15–64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2019 55,3
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2019 13,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2019 0,2
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2019 0,4
Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2019 54
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2019 -161
Perheiden lukumäärä, 2019 1627
Asuminen  
Asuntokuntien lukumäärä, 2019 2303
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2019 96,7
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2019 12,3
Koulutus  
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2018 72,2
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2018 22,7
Työssäkäynti  
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2018 2572
Työllisyysaste, %, 2018 74,6
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2018 33,8
Työttömien osuus työvoimasta, %, 2018 9,0
Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2018 16,2
Taloudellinen huoltosuhde, 2018 162,8
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2018 1421
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2018 12,9
Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2018 18,2
Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2018 66,6
Työpaikkaomavaraisuus, 2018 55,2
Kuntatalous  
Vuosikate, euroa/asukas, 2019 290,2
Lainakanta, euroa/asukas, 2019 4812,3
Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2019 5221,6
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2019 2333,0
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2019 3168,4