-

Tilastotietoa Tyrnävältä

Koko maan tiedot ja muu vertailutieto avautuu linkistä Tilastokeskuksen kuntien avainlukuihin http://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html

Taajama-aste, %, 2022 70,9
Väkiluku, 2022 6562
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2022 -0,5
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2022 29,6
15–64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2022 56,0
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2022 14,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2022 0,3
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2022 0,6
Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2022 24
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2022 -54
Perheiden lukumäärä, 2022 1625
Asuminen  
Asuntokuntien lukumäärä, 2022 2338
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2022 96,8
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2021 14,8
Koulutus  
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2021 74,1
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2021 23,8
Työssäkäynti  
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2021 2585
Työllisyysaste, %, 2021 77,3
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2020 32,4
Työttömien osuus työvoimasta, %, 2021 8,3
Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2021 16,9
Taloudellinen huoltosuhde, 2021 155,0
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2021 1441
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2021 11,7
Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2021 19,9
Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2021 66,7
Työpaikkaomavaraisuus, 2021 55,7
Kuntatalous  
Vuosikate, euroa/asukas, 2020 491,1
Lainakanta, euroa/asukas, 2020 4741,8
Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2020 5091,6
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 2356,5
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 3331,1