-

Kirjasto

Kirjasto toimii sivistyksellisten ja kulttuuristen sisältöjen välittäjänä ja paikallisena ja alueellisena kulttuuri- ja tietokeskuksena. Kirjasto rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa ja tarjoaa kaikille kuntalaisille yhtäläiset mahdollisuudet sivistyksen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen hankkimalla kattavat ja ajan tasalla olevat kirja- ja audiovisuaaliset kokoelmat.