-

Lukuja Tyrnävän maataloudesta 2020

Suluissa (xx) vertailun vuoksi vuoden 2019 vastaava luku.

Tyrnävällä on 142 (148) aktiivitilaa. Niillä on peltoa viljelyksessä yhteensä n. 11.112 ha (11.179) Näin tilojen peltoalaksi muodostuu n. 78,93 (75,91) ha/tila.

Viljan viljelyala on n. 5.650 ha (6.050) josta on ohraa 3.250 ha (3.483) ja kauraa  2.130 ha (2.075). Vehnää on 130 ha:n (165) alalla ja seos- ja vihantaviljaa 57 ha:n (240) alalla. Tattaria on viljelyksessä 79 ha (55).

Valkuais- ja öljykasveja viljellään yhteensä n. 195 ha (126) alalla. Rehuhernettä on 17 ha (25), härkäpapua 30 ha (12), kevätrypsiä 56 ha (39), öljyhamppua 33 ha (11), viljojen ja valkuaiskasvien seoskasvustoa on 54 ha (36).

Nurmiviljelyssä on 2.613 ha (2.417). Edelliseen lukuun sisältyvät laidunnurmet, säilörehu-, tuorerehu- ja kuivaheinänurmet sekä viherlannoitusnurmi. Lisäksi alaan kuuluvat suojavyöhykenurmet n. 80 ha (95).

Perunanviljelyyn rekisteröityneitä tiloja on 45 (44), joilla perunaa on viljelyksessä yhteensä 1.322 ha (1.313). Siemenperunaa viljelee 27 (26) tilaa yhteensä 662 ha:n (641) alalla. Ruokaperunaa viljelee 18 (18) tilaa yhteensä 544 ha:n (470) alalla. Ruokateollisuusperunaa on 115 ha (102).

Hoidettua viljelemätöntä peltoa on yhteensä 974 ha (1.070), josta luonnonhoitopeltoa on 216 ha (560) ja kesantoa 375 ha (507). Lisäksi tässä on monimuotoisuuspeltoja 328 ha (320) ja saneerauskasveja 244 ha (220). Tilapäisesti viljelemätöntä on 10 ha (55).

Marjanviljelyä on 5 ha; pääosin mansikkaa.                        

Karjataloustiloja on yhteensä 19. Lypsykarjatiloja on 14 (14). Lehmiä on 544 kpl (558) ja muita nautoja 1.268 kpl (1.325). Lihakarjaa on 5 (5) tilalla. Maidon tuotantomäärä v. 2019 oli lähes 4,7 milj. litraa ja naudanlihan tuotanto v. 2019 oli n. 299 000 kg.