Kulttuuri ja vapaa-aika
-

Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut on Tyrnävän kunnassa osana sivistysosastoa. Kirjasto, kulttuuritoimi, nuorisotoimi ja liikuntapalvelut ovat sivistyslautakunnan ohjauksessa. Lisäksi kulttuuritoimikunta ja nuorisovaltuusto ottavat kantaa toimialoillansa valmisteltaviin asioihin.

Kuntastrategia 20202026 läpileikkaavat teemat elinvoima, hyvinvointi ja juurevuus nostavat kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoja keskeisesti esille. Strategiassa on tunnistettu lasten ja nuorten vahva asema ja merkitys kunnalle. Kuntalaisille halutaan luoda monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet sekä ylläpitää ainutlaatuisista kulttuuriympäristöistä huolehtimista ja kulttuuriperinnön huomioimista.

Vision mukaan Tyrnävän kunta on turvallinen koti jokaiselle ja kaikelle. Toimintatavoissa korostuu asiakas- ja asukaslähtöisyys sekä laaja hyvinvointinäkökulma.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut