-

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on kunnan keskeisin toimielin. Sen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kokoukset vuonna 2024:

22.1. | 5.2. | 19.2. | 11.3. | 25.3. | 15.4. | 29.4.| 13.5. | 3.6. | 17.6. | 12.8. | 26.8. | 9.9. | 30.9. | 7.10. | 28.10. | 11.11. | 25.11.   
Kokouspäivämääriin voi tulla muutoksia.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.00 ja tarvittaessa muulloinkin puheenjohtajan määräämänä aikana. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia ellei kunnanhallitus toisin päätä.

 

Kunnanhallituksen päätökset

Päätökset pidetään nähtävillä asianhallintajärjestelmässä, klikkaamalla siiryt Dynasty tietopalveluun

Hallituksen jäsenet 2021-2025

Rooli Etunimi Sukunimi Varajäsen Puolue
Pj. Annukka Suotula Minna Matinlauri KESK
1. vpj.  Maarit  Matinolli Jari Matinolli KOK
2. vpj. Marko Partanen Jaakko Uitto KESK
  Ossi Karppinen Senja Erkkilä KESK
  Hannele  Heikkilä-Tuomaala Soili Pokka KESK
  Tiia  Rusila Tarja Bäckman KESK
  Seija Mällinen Esko Huotari VAS
  Heikki Patala Timo Ojala PS
  Jari Partanen Pasi Kauppi

KOK(PS)