Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu
-

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai muista määräyksistä poikkeaminen vaatii poikkeamislupapäätöksen. Suunnittelutarvealueelle rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. Suunnittelutarvealueita ovat mm. kyläalueet, alueet joilla on erityisiä ympäristöarvoja ja kunnan osa-alueet, joilla on odotettavissa rakentamispaineita.

Palvelukanavat