-

Liikkuvat -ohjelmat

Liikkuvat -ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Liikkuva kunta -ohjelma tukee Tyrnävän kunnan eri osastoja edistämään liikuntaa arjessa. Pyrkimyksenä on saada liikunta luonnolliseksi osaksi tyrnäväläisten elämää. Liikkuva aikuinen -ohjelma liikuttaa työikäisiä.

Palvelukanavat