-

Puistot ja yleiset alueet

Tyrnävän asemakaava-alueella on runsaasti viheralueita. Suurimman osan viheralueista muodostavat taajama- ja puistometsät. Kirkonkylän alueella on myös muutamia puistoja ja puistikoita, kuten Tapulipuisto Myllykirjaston edessä. Lisäksi kunnan viheralueilla sijaitsee yhteensä 13 leikkipuistoa.

Tyrnävän kirkonkylän suurimpia yleisiä alueita ovat Tyrnävän tori, Meijerikatu ympäristöineen sekä kunnantalo ympäristöineen. Kunnan alueella on myös useita lähiliikunta- ja virkistyspaikkoja, joita on kirkonkylän lisäksi runsaasti myös Murrossa, Temmeksellä ja Markkuun alueella. Uusimpina näistä kesällä 2020 valmistunut Seppälän nuotiopaikka sekä 2019 loppuvuodesta valmistuneet Murron Peuranmäen kuntoportaat.

Julkisista leikkipaikoista 8 sijaitsee kirkonkylällä, 4 Murrossa ja 1 Temmeksellä. Lisäksi koulujen ja päiväkotien pihoilla on omat leikkipaikkansa, jotka kuuluvat ko. kiinteistöjen käyttöön. Leikkipaikkoja pyritään kunnostamaan tai rakentamaan vuosittain leikkipaikkojen kehittämissuunnitelman mukaisesti, keskimäärin 1/vuosi. Uusimpana on valmistunut Omenaraitin leikkipaikka Hirvelässä vuonna 2019.

Ympäristötoimi vastaa leikkipuistojen, viheralueiden, ulkoilureittien ja -alueiden sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Leikkipaikat

Leikkipaikat Kirkonkylä

2,23mt .pdf Lataa

Leikkipaikat Murto

1,81mt .pdf Lataa

Yhteyshenkilöt

Hyttinen, Annika

puistotyönjohtaja