-

Maisematyölupa

Maisematyölupa on haettava maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Maisematyölupa tarvitaan myös yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, ja alueille, joilla on voimassa rakennuskielto kaavan laatimista varten.

Asiasanat

rakennustarkastaja, rakennuslupa, rakennusvalvonta, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus

Palvelukanavat