-

Tyrnävän nuorisovaltuusto

Tyrnävän nuorisovaltuusto on Tyrnävän kunnan vaikuttamistoimielin, joka toimii sivistysosaston alaisuudessa. Tyrnävän nuorisovaltuusto on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Tällä hetkellä meneillään on kolmas toimintakausi. Nuorisovaltuuston toimintakausi Tyrnävällä on kaksi vuotta. Ennen nuorisovaltuustoa Tyrnävällä on toiminut nuorisofoorumi vuodesta 2013 alkaen, jonka tavoitteena oli lisätä lasten ja nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä, vaikuttamismahdollisuuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Nuorisovaltuustossa voivat toimia ja sen jäseniksi voidaan valita nuorisovaltuuston vaalien ehdokkaaksi asettumisen aikana 7.-luokkalaiset – 20-vuotiaat nuoret, joiden kotipaikka on Tyrnävä. Valinta tapahtuu ensisijaisesti nuorisovaaleilla yhteistyössä nuorisovaltuuston, koulujen ja nuorisotoimen kanssa. Äänioikeus nuorisovaaleissa on kaikilla 7.-luokkalaisista 20-vuotiaisiin tyrnäväläisillä nuorilla.

Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään kahdeksan mutta enintään 14 nuorta. Nuorisovaltuusto valitsee toimintakaudelleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja viestintävastaavan.

Tyrnävän nuorisovaltuusto
  • on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton vaikuttamiskanava nuorille.
  • mahdollistaa nuorten vaikuttamisen kunnassa ja sen päätöksenteossa.
  • pyrkii myös luomaan yhteyden nuorten ja päättäjien sekä nuorten ja viranhaltijoiden välille.
  • valmistelee aloitteita tai esityksiä kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seuraa niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa.
  • luo nuorisolle virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
  • toimii nuorten äänenä lautakunnissa tai muissa julkisissa toimielimissä ja tuo nuorten näkökulmia kunnan päätöksentekoon.
Tyrnävän nuorisovaltuuston tavoitteena
  • on tehdä päätöksenteko sekä demokratia tutuksi nuorille ja saada nuoriso kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista.
  • on pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.

Ajankohtaista tietoa löydät Tyrnävän nuorisovaltuuston somesta.
Instagram: @nuvatyrnava

 

Lisätietoja nuorisovaltuuston toiminnasta:

Katariina Lähtevänoja
vastaava nuoriso-ohjaaja
p. 050 343 0303
katariina.lahtevanoja@tyrnava.fi