-

Paavolankangas

Alue sijaitsee Kirkonkylän eteläosassa Tyrnäväjoen länsipuolella, rajoittuen koillisessa Keskikyläntiehen ja lännessä Korventiehen. Alueella on olemassa oleva kunnallistekniikka sekä kadut. Alue on suurelta osin rakennettua. Alueella toimii useita pienteollisuusyrityksiä ja lisäksi alueella on erilaista varastokäyttöä.

Kortteli 451, tontti 2
Erillispientalojen ja työhuonerakennusten korttelialue (AOT)
Rakennustehokkuus 0,25, suurin sallittu kerroskorkeus II.

Tontin pinta-ala 1 981 m2.

Varaa tontti www.tyrnava.fi/tonttiporssi

Kortteli 451, tontti 1
Erillispientalojen ja työhuonerakennusten korttelialue (AOT)
Rakennustehokkuus 0,25, suurin sallittu kerroskorkeus II.

Tontin pinta-ala 1 479 m2.

Varaa tontti www.tyrnava.fi/tonttiporssi