-

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen.
Muutos ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

Huomioithan, että Tyrnävän kunnan alaista kuntouttavan työtoiminnan verkkosivua ei enää päivitetä 1.1.2023 jälkeen.
Tutustu ajantasaisiin uutisiin, tietoihin ja ohjeistuksiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sivuilla osoitteessa www.pohde.fi.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään mm. työtoimintana, ryhmätoimintana, yksilövalmennuksena sekä toimintakyvyn arviointina. Kuntouttavaan työtoimintaan voidaan yhdistää myös muita palveluita esimerkiksi muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Kuntouttavan työtoiminnan perustana on aktivointisuunnitelma, johon myös muut palvelut kirjataan.

Hyvinvointialue vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301) mukainen sosiaalipalvelu.

Nuorten ryhmät

Tyrnävän pajalla toimii kaksi ryhmää, jotka ovat Verso- ja Polkuryhmät.

Verson toiminnassa keskitytään elämänhallintaan liittyvien taitojen vahvistamiseen, arkielämän taitojen opetteluun, sekä mielekkääseen toimintaan, joka lisää nuorten motivaatiota oman elämään. Polku-toiminnan tavoitteena ovat opiskelu-, työelämä- ja työyhteisötaitojen, sekä työelämässä tarvittavien arjenhallinnan taitojen vahvistaminen.

Työpajanuoret ovat osa työpajanyhteisöä, jossa on tukeva ja kannustava ilmapiiri, jossa jokaisella on oikeus olla oma itsensä, sekä mahdollisuus löytää itsestään uusia voimavaroja ja rohkaistua ottamaan uusia askeleita elämässä.

Tyrnävän pajan työmuotoja ovat:
luonto- ja eläinavusteinen toiminta, liikunta ja liikuntaseikkailu, kodinhoidolliset työt, kokkailu, käsillä tekeminen, puu ja metallityöt, kierrätys, taide, autojen pesut, polkupyörähuollot, sekä asiakas- ja tilaustyöt.

Aikuisten ryhmät

Ryhmätoimintaa järjestetään Tyrnävän kirkonkylällä ja Temmeksellä. Ryhmätoimintojen sisällöt suunnitellaan ryhmänohjaajien ja ryhmäläisten kanssa yhdessä. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä vahvistetaan sosiaalisia taitoja, työ- ja toimintakykyä sekä tuetaan asiakasta omalla polullaan kohti avoimia työmarkkinoita, koulutusta, työkokeiluita tai eläkeselvitystä. Ohjaajat tukevat asiakasta koko kuntouttavan työtoimintajakson ajan.

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät Tyrnävällä 2020

Tiistaisin toimintapäivä Temmeksellä. Toiminta sisältää pienimuotoisia remontoimis- ja kunnostustöitä, ruoanlaittoa, leipomista, liikuntaa ja käsitöitä. Aika: tiistaisin klo 8–12 Temmeksen terveysasema (Takalontie 7).

Perjantain toimintaryhmä Vanhan paloaseman yläkerrassa. Toiminta sisältää pienimuotoisia kunnostustöitä, remontoimistöitä, käsitöitä, liikuntaa ja ruuan laittoa. Aika: perjantaisin 9.00–13.00  (Kunnankuja 4, Tyrnävä)