-

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta kodinomaisessa ympäristössä joko hoitajan tai lapsen kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien. Viidentenä ryhmässä voi olla esikouluikäinen lapsi. Perhepäivähoitajien toimintaa ohjaa Tyrnävän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. 

Kunnallisia perhepäivähoitajia on Kirkonkylällä, Murrossa ja Partaalla. Murrossa toimii lisäksi ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Murron ryhmis.

Murron ryhmis

Kauttaranta 7–9
91800 Tyrnävä
p. 044 497 1024
Aukioloaika: 6.30–17.00

Ryhmis on 12-paikkainen ryhmäperhepäivähoitokoti Tyrnävän Murrossa.

Ryhmis tarjoaa lapsille kodinomaista lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa turvallisessa ympäristössä. Lapsille luodaan monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen ja taiteelliseen kokemiseen. Ympäröivä luonto mahdollistaa lisäksi monipuoliset ulkoilu-, retkeily- ja liikuntamahdollisuudet ympäri vuoden. Vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa.

Yhteyshenkilöt

Pesonen, Essi

aluepäiväkodinjohtaja