-

Tietosuojaselosteet

Tyrnävän kunnan tietosuojaselosteet ovat nähtävissä palvelupiste Sentraalissa sekä kunnan nettisivuilla. Yleisen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan, ja mitä tietoja hänestä on tallennettu.
(oikeus saada pääsy tietoihinsa, 15. artikla ja 12. artikla) 

1. Tarkastusoikeus

  • jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot, ellei tietosuojalaista muuta johdu
  • pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä
  • pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle
  • tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Tietosuojavastaava Tyrnävän kunnassa:
 

2. Oikeus pyytää rekisteritiedoissa olevan virheen oikaisua

(16. artikla ja 12. artikla)

  • kirjallinen yksilöity pyyntö
  • pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle

Tietosuojavaltuutetun ohje rekisteritiedoissa olevan virheen oikaisemiseen.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

(17. artikla)
Joissakin poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos tietojen käsittely on perustunut henkilön suostumukseen ja henkilö peruuttaa suostumuksensa, henkilöllä on oikeus saada tietonsa poistetuiksi eli tulla unohdetuksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos käsittely perustuu kaupungin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, liittyy yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.

Tyrnävän kunnassa pidettävien rekistereiden tietosuojaselosteet

Elatussopimusrekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Elatustuki

0,02mt .pdf Lataa

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri

0,11mt .pdf Lataa

Esiopetuksen hakijarekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Hallintodiaari

0,11mt .pdf Lataa

Henkilöakti - Sidonnaisuusilmoitus

0,02mt .pdf Lataa

Henkilöakti

0,02mt .pdf Lataa

Koulutoimiston henkilökuntarekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit - Vanhustyö

0,02mt .pdf Lataa

Isyyden selvittäminen

0,02mt .pdf Lataa

Kantatilaselvitykset

0,02mt .pdf Lataa

Kehitysvammaisten avohuollon asiakasrekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Kehitysvammaisten laitoshoitorekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Kesätyönuorten asiakasrekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Kiinteistöjen omistajat

0,02mt .pdf Lataa

Kilpailutoiminnan listat

0,02mt .pdf Lataa

Kirjastojärjestelmän asiakasrekisteri (Koha)

0,02mt .pdf Lataa

Kirjaston yleisöpäätteen varauslista

0,02mt .pdf Lataa

Kotihoidon asiakkaat

0,02mt .pdf Lataa

Kunnan vuokra-asuntojen asukkaat

0,02mt .pdf Lataa

Kunnan vuokra-asuntojen hakijat

0,01mt .pdf Lataa

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

0,02mt .pdf Lataa

Liikuntatoimen ilmoittautumislistat

0,11mt .pdf Lataa

Luottamushenkilörekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Linjavuoroissa kulkevat oppilaat

0,02mt .pdf Lataa

Luottamushenkilöiden palkkiojärjestelmän rekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Omaishoidon tukea hakeneet

0,02mt .pdf Lataa

Opettajarekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Oppilasrekisteri

0,04mt .pdf Lataa

Päivähoidon asiakasrekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Palkansaajarekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Palveluasuntoa hakeneet

0,02mt .pdf Lataa

Perhepäivähoitajarekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Potilasrekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Rakennusluvat

0,02mt .pdf Lataa

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

0,03mt .pdf Lataa

Kuntouttava työtoiminta - ParTy

0,03mt .pdf Lataa

Tyrnävän paja - ParTy

0,03mt .pdf Lataa

Kykyviisari

0,13mt .pdf Lataa

Sijaisrekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Toimeentulotukea hakeneet

0,02mt .pdf Lataa

Toimittajarekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Tontin vuokrarekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Työnsuunnittelijan asiakasrekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Suppea rekisteriseloste - Tyrnävä

0,05mt .pdf Lataa

Sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnan asiakasrekisteri

0,05mt .pdf Lataa

Vammaispalveluiden asiakasrekisteri

0,02mt .pdf Lataa

Vanhainkodin asukkaat

0,02mt .pdf Lataa

Vardan rekisteriseloste

0,17mt .pdf Lataa

Verso-toiminnan asiakasrekisteri

0,03mt .pdf Lataa