-

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on Oulun seudun ympäristötoimen alaista toimintaa. Se käsittää ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon, vesiensuojelun, ilmansuojelun, meluntorjunnan sekä maa-ainesten oton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat, luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin.

Lisätietoa ympäristötoimen internet-sivulta.

Ympäristönsuojelun henkilökunta.