-

Hajajätevedet

Hajajätevedet ovat jätevesiä, joita ei johdeta yleiseen viemäriverkkoon. Laissa määritellään perustason puhdistusvaatimus talousjätevesille.

Palvelukanavat