Kunnallinen perhepäivähoito
-

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on ohjattua, kunnan ylläpitämää kodinomaista hoitoa ja varhaiskasvatusta pien-ryhmässä hoitajan tai lasten kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla omassa kodissaan hoidossaan enintään 4 alle kouluikäistä lasta omat lapset mukaan lukien. Viidentenä ryhmässä voi olla esikoululainen. Perhepäivähoitajat ovat koulutettuja työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa kuntaan.

Palvelukanavat