-

Hyödyllisiä linkkejä

Business Finland

Asiakkaitamme ovat yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä julkisten palvelujen tuottajat. Edistämme elinkeinoelämän uudistumista. Rahoitamme kasvuun, kansainvälistymiseen ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä.
Business Finlandin kotisivut.

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin.
Finnveran kotisivut.

Nouseva Rannikkoseutu ry

Nouseva Rannikkoseutu ry myöntää yrityksille ja yhteisöille mm. kehittämis- ja investointitukea.
Nousevan Rannikkoseudun kotisivut.

Oulun kauppakamari

Oulun kauppakamari tarjoaa jäsenyrityksilleen säännöllisesti erityyppisiä yritysten kohtaamismahdollisuuksia kokousten, tilaisuuksien ja koulutusten merkeissä. Kauppakamariverkoston kautta verkostoitumisen mahdollisuuksia löytyy myös muualta Suomesta ja kansainvälisesti.
Oulun Kauppakamarin kotisivut.

Oulun seudun uusyrityskeskus

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry on yhteistyöyritystemme ja kuntien yhdessä ylläpitämä täysin maksuton ja ehdottoman luottamuksellinen neuvontapalvelu uusille ja vasta perustetuille yrityksille. Meiltä saat käyttöösi kaiken sen tiedon, jota käynnistävä yritys tarvitsee toimintaansa suunnitellessaan.
Oulun Seudun Uusyrityskeskuksen kotisivut.

Patentti- ja rekisterihallitus

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.
PRH:n kotisivut.

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Liiton tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen, muun muassa aluekehittämisohjelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu ja laadinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, maakuntakaavoitus, edunvalvonta ja maakunnan tunnetuksi tekeminen. Toimimme yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa maakunnan parhaaksi. 
Pohjois-Pohjanmaan liitolta voi hakea rahoitusta maakuntaohjelman ja EU-ohjelmien tavoitteiden mukaisten hankkeiden toteuttamiseen. Tavoitteenamme on menestyvä alueiden ja yhteistyön maakunta.
Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivut.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Teemme edunvalvontatyötä siten, että yrittäjäjärjestön toiminta koetaan tarpeelliseksi ja hyödylliseksi jäsenistön keskuudessa. Haluamme, että järjestön palvelut ja tapahtumat antavat aidosti tukea ja apua jäsenyrittäjille.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kotisivut.

TE-palvelut

Julkiset työ- ja elinkeinopalvelut.
TE-palveluiden kotisivut.

Tilastokeskus

Tilastokeskus yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi.
Tilastokeskuksen kotisivut.

Tyrnävän Yrittäjät ry

Tyrnävän Yrittäjät on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät -aluejärjestön paikallisyhdistys.
Mikko Kukkohovi pj. (p. 040 557 0361, tyrnavan@yrittajat.fi).
Tyrnävän Yrittäjien kotisivut.

Ymparisto.fi

Ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE ja 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus) sekä aluehallintovirastot (AVI).
Ymparisto.fi:n kotisivut.