-

Tyrnävän kylät

Tyrnävä on vireä kyläkeskuksien muodostama kunta. Kirkonkylällä kunnan keskustaajamassa asuu 48 % tyrnäväläisistä. Kirkonkylän ohella Tyrnävän kyliä ovat Murto, Markkuu, Temmes, Ängeslevä, Keskikylä, Jokisilta, Haurukylä, Suutarinkylä, Ojakylä ja Kolmikanta. Tyrnävän kylät ovat omaleimaisia ja useammalla kylällä toimii aktiivinen kyläyhdistys tai -toimikunta.

Markkuu on vuoden 2020 valtakunnallinen kylä

Markkuun kylä valittiin Pohjois-Pohjanmaan vuoden kyläksi vuonna 2019 ja vuonna 2020 Suomen Kylien toimesta valtakunnalliseksi vuoden kyläksi. Valinta on osoitus Markkuun Seudun Kyläyhdistyksen innovatiivisesta ja uutterasta työstä asuinympäristön puolesta. Tyrnävän kunta ja Markkuun Seudun Kyläyhdistys antoivat yhteisen julkilausuman kylien elinvoimaisuudesta Suomen Kylät ry:n järjestämässä vuoden kylä 2020 palkintogaalassa.

Tyrnävän kunta haluaa olla tukemassa kylien kehittymistä. Tyrnävän kunta ja Markkuun Seudun Kyläyhdistys laativat kevään 2021 aikana yhteistyömallin kylän palveluiden säilyttämisestä ja kehittämisestä. Yhteistyömallia sovelletaan jatkossa myös muilla Tyrnävän kylillä.

Tyrnävän kunnanvaltuuston ja Markkuun Seudun Kyläyhdistyksen julkilausuma 9.12.2020

Kylien yhteistyösopimukset

Tyrnävän kunta ja kunnassa toimivat kyläyhdistykset tai -toimikunnat voivat laatia kyläalueen yhteistä kehittämistä tukevan yhteistyösopimuksen. Ensimmäinen yhteistyösopimus laadittiin Markkuun Seudun Kyläyhdistyksen kanssa vuodelle 2022. Yhteistyösopimuksia ylläpidetään ja päivitetään vuosittain.

 

Meidän kylien yhteistyösopimukset

Meidän kylien yhteistyösopimus, Markkuu 2023

0,98mt .pdf Lataa

Meidän kylien yhteistyösopimus, Murto 2023

0,65mt .pdf Lataa

Meidän kylien yhteistyösopimus, Temmes 2023

2,23mt .pdf Lataa