-

Opetussuunnitelmat

Perusopetuslaki 1998, 2 §

"Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana."

Opetussuunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelma

1,39mt .pdf Lataa

Esiopetussuunnitelma

2,17mt .pdf Lataa

Perusopetuksen opetussuunnitelma

4,50mt .pdf Lataa