-

Opetussuunnitelmat

Perusopetuslaki 1998, 2 §

"Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana."

Opetussuunnitelmat

Esiopetussuunnitelma

1,21mt .pdf Lataa

Kulttuurikasvatussuunnitelma

0,13mt .pdf Lataa

Varhaiskasvatussuunnitelma

1,13mt .pdf Lataa

Perusopetuksen opetussuunnitelma

5,09mt .pdf Lataa

Liite: Tyrnävän lasten ja nuorten kirjastopolku

0,18mt .pdf Lataa

Tyrnävän TVT-oppimispolut

1,25mt .pdf Lataa