-

Opetussuunnitelmat

Perusopetuslaki 1998, 2 §

"Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana."

Opetussuunnitelmat

Esiopetussuunnitelma

1,21mt .pdf Lataa

Perusopetuksen opetussuunnitelma 06 / 2023

5,60mt .pdf Lataa

Kulttuurikasvatussuunnitelma

0,13mt .pdf Lataa

Varhaiskasvatussuunnitelma

1,13mt .pdf Lataa

Liite: Tyrnävän lasten ja nuorten kirjastopolku

0,18mt .pdf Lataa

Tyrnävän TVT-oppimispolut

1,25mt .pdf Lataa