-

Päiväkoti Tenavatalo on pieni päiväkoti Temmeksellä. Tenavatalo aloitti toimintansa 1991 ensin ryhmäperhepäiväkotina. Vuoden 1999 alusta toiminta on jatkunut päiväkotina. Kesäkuussa 2020 päiväkoti muutti Temmeksen koulun tiloihin. Tenavatalolla toimii sisarusryhmä 0-6-vuotiaille lapsille. Ryhmässä on myös avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa sekä esiopetusikäisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Päiväkoti Tenavatalon toiminta-ajatuksena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä perheiden kanssa – toisiamme kuunnellen, tukien ja kunnioittaen kasvatuskumppanuuden hengessä. Haluamme tarjota lapsille hyvää varhaiskasvatusta ja monipuolista toimintaa viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Hyödynnämme toiminnassamme paljon metsää ja lähiliikunta-alueita.

Aukioloaika:

klo 6.00–17.00

Lapsiryhmät:

Pirpanat, puh. 044 497 1040
Varhaiskasvatuksen opettaja Ulla Nordström puh. 044 497 1059

Temmeksen koulutie 9, 91950 Temmes

Yhteystiedot

Kangasniemi, Riitta

varhaiskasvatusjohtaja