-

Päiväkoti Tenavatalo

Temmeksen koulutie 9, 91950 Temmes

Päiväkoti Tenavatalo on pieni päiväkoti Temmeksellä. Tenavatalo aloitti toimintansa 1991 ensin ryhmäperhepäiväkotina. Vuoden 1999 alusta toiminta on jatkunut päiväkotina. Kesäkuussa 2020 päiväkoti muutti Temmeksen koulun tiloihin. Tenavatalolla toimii sisarusryhmä 0-6-vuotiaille lapsille. Ryhmässä on myös avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa sekä esiopetusikäisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Päiväkoti Tenavatalon toiminta-ajatuksena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä perheiden kanssa – toisiamme kuunnellen, tukien ja kunnioittaen kasvatuskumppanuuden hengessä. Haluamme tarjota lapsille hyvää varhaiskasvatusta ja monipuolista toimintaa viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Hyödynnämme toiminnassamme paljon metsää ja lähiliikunta-alueita.

Aukioloaika:

klo 6.00–17.00

Lapsiryhmät:

Pirpanat, puh. 044 497 1040
Varhaiskasvatuksen opettaja Ulla Nordström puh. 044 497 1059

Yhteystiedot

Pesonen, Essi

aluepäiväkodinjohtaja