Varhaiskasvatuspalvelut
-

Varhaiskasvatuspalvelut

Tyrnävällä varhaiskasvatuspalveluja tuottavat sekä kunta että yksityiset palveluntuottajat. Tyrnävän kunta järjestää varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Lisäksi kunnassa on tarjolla avointa varhaiskasvatustoimintaa.

Kunnallisia päiväkoteja on viisi: Käpytikka Murrossa, Kuumestari, Toukovakka ja Väentupa Kirkonkylällä sekä Tenavatalo Temmeksellä. Perhepäivähoitajia on Murrossa, Kirkonkylällä ja Partaalla.

Kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/viikko. Kunnan tulee järjestää sitä joko osapäiväisesti (4h/päivä) tai osaviikkoisesti (8h+8h+4h/viikko). Toteutumisen määrittelee kunta huomioiden perheen toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman tai huoltajan kokoaikaisen työssäkäynnin tai opiskelun, osa-aikaisen / väli-aikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kasvun ja kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.

Vuorohoito

Vuorohoitoa tarjotaan päiväkoti Väentuvassa. Vuoropäivähoitoyksikkö palvelee niitä perheitä, joissa vanhemmat työnsä luonteesta johtuen tarvitsevat lapsilleen ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa. Päiväkodin toiminta-aika on arkisin klo 6.30–17.00, mutta se on tarvittaessa auki vuorokauden ympäri ja viikonloppuisin.

Esiopetus

Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, järjestetään esiopetus päiväkodissa. Esiopetusta järjestetään päiväkoti Kuumestarissa, Käpytikassa ja Tenavatalossa. Esiopetusta ilman varhaiskasvatusta järjestetään Kirkkomännikön ja Murron kouluilla. 

Yksityisen hoidon tuet

Kunta tukee yksityistä varhaiskasvatusta palvelusetelillä, yksityisenhoidontuella ja yksityisen hoidontuen kuntalisällä. Palveluseteli voidaan myöntää tyrnäväläiselle lapselle, joka on Tyrnävällä toimivassa yksityisessä päiväkodissa. Kunnassa toimivat yksityiset päiväkodit Karuselli ja Vekkuli kirkonkylällä sekä päiväkoti Touhula Murrossa.

Kunta tukee yksityistä perhepäivähoitoa ja toisessa kunnassa yksityisessä päiväkodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisällä. Tuet haetaan ja maksetaan Kelan kautta. Perheet maksavat yksityisen palveluntuottajan määrittelemän asiakasmaksun palvelun tuottajalle. Perheet voivat myös palkata perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuella. Tällöin perhe on työnantaja. Kunta hyväksyy yksityisen perhepäivähoitajan.

Varhaiskasvatuspalveluista lisätietoja antavat päiväkotien johtajat

Kangasniemi, Riitta

varhaiskasvatusjohtaja

Päiväkoti Käpytikka, Murron ryhmäperhepäiväkoti

Liedes, Heli

päiväkodinjohtaja

Päiväkoti Toukovakka, Päiväkoti Kuumestari, Avoin varhaiskasvatus