-

Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa tarvitaan, kun on tarkoitus muuttaa rakennuksen julkisivua, rakennusosaa tai vaihtaa teknistä järjestelmää. Toimenpidelupaa tarvitaan, kun rakennukseen tehtävällä muutostyöllä vaikutetaan merkittävästi energiatehokkuuteen. Verkossa toimiva Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien sekä toimenpideilmoitusten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asiasanat

rakennustarkastaja, rakennuslupa, rakennusvalvonta, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus

Palvelukanavat