Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös
-

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Palvelukanavat