-

Omahoidon neuvonta

Omahoidon neuvonta on sairaanhoitajan tai lääkärin antamaa neuvontaa mm. lääkityksestä, ravinnosta, hoitovälineiden käytöstä ja omatoimisesta kuntoutuksesta. Omahoidon neuvonta auttaa henkilöä huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Sairaanhoitajan tehtäviä ovat mm. hoidon ohjaus ja voimavarojen tukeminen, lääkehoidon ja kotimittausten ohjaus ja seuranta, elintapaohjaus ja –neuvonta (ravitsemus, liikunta, päihteet).

Palvelukanavat