-

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on tarkoitettu lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Perhetyö on ohjauksellista vanhemmuuden tukemista. Perhetyö voi sisältää neuvontaa ja yhdessä tekemistä, jossa tavoitteena on perheen omien voimavarojen aktivointi ja lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen. Lastensuojelun perhetyötä toteutetaan yhdessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa laaditun asiakassuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Palvelukanavat