-

Lapsiperheiden perhetyö

Lapsiperheiden perhetyö on perheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa perhe- ja elämäntilanteissa. Perhetyön avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain. Perhetyö käynnistyy sosiaalihuoltolain mukaisella palvelutarpeen arvioinnilla ja perhetyö on suunnitelmallista.

Palvelukanavat