-

Lapsen huoltaminen

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys sekä myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä tai tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta molemmat vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy hänen täytettyään 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen mikäli se katsotaan kohtuulliseksi.

Palvelukanavat