-

Vauvakirja

Pohja lukemiskulttuurille luodaan jo varhaislapsuudessa. Aivojen kielikeskus kehittyy puolivuotiaasta neljään ikävuoteen asti ja siksi nimenomaan varhaiset vuodet ovat otollisia lapsen kielellisen kehityksen tukemiselle. Säännöllisellä ääneenluvulla onkin todettu olevan suuri merkitys sekä lapsen sanavaraston ja lukutaidon kehitykselle että myöhemmälle koulumenestykselle. Yhteinen lukuhetki on myös helppo keino tarjota läheisyyttä ja rauhallista yhdessäoloa.

Tyrnävän kirjasto haluaa tukea lasten lukutaidon kehitystä lahjoittamalla jokaiselle Tyrnävällä syntyvälle vauvalle kirjan. Neuvolakäynnin yhteydessä vauva saa kirjaston onnittelukortin, jolla saa hakea Myllykirjastosta uuden lastenkirjan. Kirjavalikoima vaihtelee vuosittain.