-

Fysioterapian palvelut

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Tyrnävän fysioterapian palvelumuotoja ovat: Yksilöllinen fysioterapiasarja - tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua Fysioterapiaryhmät - asiakkaille, joiden oireilu rajoittaa yleisiin harrasteliikuntaryhmiin osallistumista ja jotka tarvitsevat kannustusta ja ohjeita omatoimiseen liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen Apuvälinepalvelut - apuvälineiden lainaus ja palautus on keskitetty Alueelliseen apuvälinekeskukseen Ouluun Asiantuntijapalvelut - pyydettäessä fysioterapeutit toimivat fysioterapia-alan asiantuntijoina esim. asunnonmuutostöissä - fysioterapeutit voivat antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa mm. terveyden edistämiseksi ja/tai vaivojen hoitamiseksi joko lääkärin tai terveydenhoitajan pyynnöstä tai asiakkaan omasta aloitteesta

Palvelukanavat