Ympäristöterveydenhuolto
-

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on Oulun seudun ympäristötoimen alaista toimintaa. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa

  • elintarvikevalvonnasta,
  • ympäristöhygieenisestä valvonnasta,
  • tupakkalain noudattamisen valvonnasta ja
  • nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta.

Lisätietoa ympäristötoimen internet-sivulta.

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunta