Tyrnävä on mukavamman arjen kotikunta – tutustu Tyrnävän päivitettyyn kuntastrategiaan sekä uuteen kuntasloganiin
-

Julkaistu

Tyrnävä on mukavamman arjen kotikunta – tutustu Tyrnävän päivitettyyn kuntastrategiaan sekä uuteen kuntasloganiin

Vuoden viimeisessä kunnanvaltuuston kokouksessa tiistaina 13.12.2022 hyväksyttiin Tyrnävän kunnan päivitetty kuntastrategia vuosille 2022–2026 sekä uusi kuntasloganimme Mukavamman arjen kotikunta.

Tässä kirjoituksessa avaamme päivitetyn kuntastrategian pääkohtia sekä uuden kuntasloganimme sisältöä.

Mukavamman arjen kotikunta

Tyrnävä tarjoaa mukavampaa arkea lähellä kaupunkia. Mukavamman arjen kotikunta Tyrnävä on aito maaseutupitäjä kiinteässä yhteydessä Oulun kaupunkiseutuun. Kunnassamme on helppo elää luonnonläheisemmin, väljemmin, edullisemmin – mukavammin – sekä samalla hyödyntää Oulun kaupunkiseudun koko tarjontaa. Meiltä on moottoritien ja Nelostien ansiosta nopeaa kulkea töihin ja harrastuksiin kaikkialle kaupunkiseudulle. Samalla arki kunnassamme kouluineen, päiväkoteineen ja laadukkaine lähipalveluineen tarjoaa tilaa elämälle. Se on asumista metsään tai luontoon rajautuvalla tontilla, lähellä ulkoliikuntamahdollisuuksia, tilavammin, omannäköisemmin.

Tyrnävä on lapsiperheiden suosiossa. Olemme turvallinen, idyllinen ja eläväinen perheiden kunta, jonka ikärakenne on ainutlaatuisen nuori. Jos etsit perheellesi mukavampaa asuinympäristöä – paikkaa, josta voit helposti käydä kaupunkiseudulla töissä, ja missä koulut ja päiväkodit ovat kävelymatkan päässä – Tyrnävä tarjoaa sinulle monta vaihtoehtoa Murrossa, Temmeksellä, Kirkonkylällä, Markkuulla. 

Esimerkiksi Tyrnävän Murron kylässä on parhaillaankin saatavilla tontteja, jotka rajautuvat suoraan Murron Liikuntamaahan, Peuranmäen liikunta-alueelle, kuntoportaineen, ulkoilureitteineen ja täysimittaisine frisbeegolfratoineen. Koulu ja päiväkoti ovat aivan vieressä ja moottoritien ansiosta kuljet autolla Oulun keskustaan alle 20 minuutissa. Jos haluat tietää lisää tonteista ja vaihtoehdoista Murrossa ja muissa kohteissamme, ota yhteyttä Teija Mikkoseen, p. 044 497 1051, teija.mikkonen@tyrnava.fi.

Mukavamman arjen kotikunnasta sloganina välittyy se lämpö, yhteisöllisyys ja mukava meininki, mikä Tyrnävällä näkyy muun muassa palkituissa kylissämme, aktiivisissa kyläyhdistyksissämme ja sekä lukuisissa suosituissa tapahtumissamme. Meillä Tyrnävällä mukavampi arki on luonnonvara.

Kun puhumme kotikunnasta, kyseessä ei ole vain asuinpaikka. Kotikuntaan on lämmin suhde, sinne halutaan juurtua, kiinnittyä.

Mukavamman arjen kotikunta on sitä myös yrityksille. Yritysystävällinen Tyrnävä tarjoaa yrityksille edullisempia, joustavammin määriteltävissä olevia yritystontteja hyvillä logistisilla yhteyksillä sekä oman kehitysyhtiömme Tyrnävän Kehitys Oy:n ratkaisukeskeistä yrityspalvelua.

Uudella sloganillamme haluamme tehdä helposti ymmärrettäväksi sen, mitä tarjoamme omille kuntalaisillemme, Tyrnävälle muuttavalle uudelle kuntalaiselle sekä myös meille sijoittuville yrityksille.

Toivomme, että lähitulevaisuudessa yhä useampi kuntamme nimen kuullessaan ajattelee sitä luonnonläheisyyttä, väljyyttä ja mukavampaa elämää, mitä tarjoamme aivan kaupungin kyljessä.

Turvallinen koti jokaiselle ja kaikelle

Kuntastategiamme visio on Tyrnävän kunta on turvallinen koti jokaiselle ja kaikelle. Se antaa suunnan koko kuntastrategiallemme, joka korostaa hyvinvointia, elinvoimaa ja juurevuutta, ja joka on avattavissa seitsemäksi strategiseksi valinnaksi.

Kyseessä on siis suunnitelma, jolla rakennamme Tyrnävästä vision mukaista kotikuntaa jokaiselle ja kaikelle. Kukin alla käsiteltävistä strategisista valinnoista rakentaa tätä osaltaan. Voit lukea lisää jokaisesta strategisesta valinnasta sekä niihin liittyvästä toimeenpanosuunnitelmasta lataamalla tästä koko strategiadokumentin.

1. Kasvamme parhaaksi kuntatyönantajaksi

Tyrnävän kunnan määrätietoinen tavoite on olla paras kuntatyönantaja.

2. Luomme mahdollisuudet elinikäiselle oppimiselle

Kunnan palvelutarjonta vastaa kuntalaisten tarpeisiin ja kunnassa on mahdollisuus järjestää yksityisiä opetus- ja terveydenhuollon palveluita. Kunta tarjoaa kattavasti varhaiskasvatus- ja ope­tuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut ja vapaan sivistystyön tarjoamat mahdollisuudet. Yrittä­jyyskasvatus on osana opetussuunnitelmaa.

3. Olemme kaikilla kylillä lähellä ja saavutettavissa

Kuntalaisilla on mahdollisuus työskennellä niin Tyrnävällä kuin muissa kaupunkiseudun kunnissa toimivien yhteyksien päässä.

Yritystoiminnan monipuolisuus parantaa kylien lähipalveluita. Kuntalaisten mahdollisuus lähipalveluiden käyttöön helpottaa arkea ja lisää vapaa-aikaa. Asiointimatkojen määrään ja liikkumistapaan pyritään vaikuttamaan hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmista.

Maankäytön ja kaavoituksen keinoin mahdollistetaan yritysten ja asukkaiden sijoittuminen yhdyskuntarakenteen kannalta järkevästi. Huolehditaan kunnan sisäisistä ja alueellisista yhteyksistä.

4. Huolehdimme hyvinvoinnista ja yhteisistä varoista

Kunnan peruspalveluiden järjestämiseen satsataan ja kunnan omaisuudesta huolehditaan. Kunnan kiinteistöt palvelevat kuntalaisia ja alueen toimijoita.

Kunnan moniammatillinen hyvinvointiryhmä val­mistelee vuosittain hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet.

Varataan resursseja hyvinvointia tukeviin toimenpiteisiin eri ikäryhmät huomioiden. Kunnan kiinteistöstä ja maaomaisuudesta pidetään huolta suunnitelmallisesti ja pitkän aikavälin tavoitteita asettaen.

5. Mahdollistamme avoimen ja osallistuvan vuorovaikutuksen

Kuntalaisilla on mahdollisuus ajasta ja paikasta riippu­matta antaa palautetta sähköisillä kanavilla ja osallis­tua päätöksentekoon valmisteltavien asioiden työstä­miseen.

Hyvinvointitapahtumat ja sähköiset osallistumisen kanavat mahdollistavat kuntalaisten osallistumisen ja yhteisöllisen tekemisen.

Kuntalaiset osallistuvat päätöksentekoon. Avoimen päätöksenteon kaut­ta osallistava budjetointi tuodaan käytäntöön osana talouden suunnittelua.

Kuntalaisten osallistuminen tukee päätöksentekoa ja kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua. Yhdessä teemme tulevaisuuden Tyrnävää.

6. Pidämme huolta yhteisestä ympäristöstä erityispiirteitä arvostaen

Kunnan asumisen ja työnteon ympäristöt ovat viihtyisiä, siistejä ja turvallisia lapset ja nuoret huomioiden. Kulttuurihistorialliset arvot ja perinnemaisemat nostetaan esille ja niitä ylläpidetään ajassa.

Kunta tarjoaa kuntalaisille monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Ympäristöstä huolehditaan tiiviissä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lapsiperheiden ja eri ikäryhmien viihtyisyy­teen kiinnitetään huomiota ja nostetaan ympäri kun­taa sijaitsevat erityiset kohteet esille.

Elinympäristöstä huolehditaan suunnitelmallisesti. Ainutlaatuiset kohteet, kuten kuntakeskuksen Meijerialueen ympäristö, nostetaan omaan arvoonsa ja niitä kehitetään vetovoimatekijöinä.

7. Edistämme yrittäjyyttä ja lähiruokaa

Kunnassa yrittäjyys nostetaan esille ja yrittäjyyteen tuetaan ja kannustetaan. Tyrnävä osaamista brändi yhdistää paikalliset timantit. Lähiruoan tuotannon edellytyksiä vaalitaan ainutlaatuisessa ympäristössä.

Kunta edistää palvelurakenteen monipuolisuutta ja uusien työpaikkojen syntymistä. Kunta luo yrityksille kehittymisen mahdollisuuksia kunnassa. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten ja seudullisten yrittäjäyhteisöjen kanssa. Lähiruoka ja ainutlaatuinen toimintaympäristö ovat esillä eri toiminnoissa.

Tyrnävän osaamista brändin kautta nostetaan paikallisia elinkeinoja esille. Vahva alkutuotanto, erityisesti perunan viljely ja jalostusasteen nosto sekä paikallisten erityispiirteiden hyödyntäminen ovat osana kunnan elinvoimatyötä.

Lataa tästä strategian tiivistelmä tai koko strategiadokumentti.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!