Tutustu Tyrnävän jalankulun ja pyöräliikenteen kehittämisen asukaskyselyn 2022 tuloksiin!
-

Julkaistu

Tutustu Tyrnävän jalankulun ja pyöräliikenteen kehittämisen asukaskyselyn 2022 tuloksiin!

Miten kävellen ja pyöräillen liikkumisesta saataisiin Tyrnävällä sujuvampaa ja houkuttelevampaa?

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät toimenpiteet Tyrnävän kävelyn ja pyöräilyn kehittämisessä?

Toukokuussa järjestetyn Tyrnävän jalankulun ja pyöräliikenteen asukaskyselyn tulokset on nyt julkaistu. Asukaskyselyyn saatiin hyvin vastauksia, yhteensä 531 kpl.

Kysyttäessä, mikä saisi liikkumaan enemmän pyöräillen työ-, opiskelu-, koulu- tai asiointimatkoja, vastauksissa korostuivat turvallisemmat pyöräilyreitit (53,07 %), pyöräilyväylien parempi kunto (esim. päällysteet) (38,81 %), parempi talvikunnossapito (auraus ja hiekotus) (32,87 %) ja sujuvammat ja suoremmat pyöräilyreitit (32,08 %).

Jalankulun kannalta tärkeimmissä kehittämiskohteissa erittäin tärkeänä piti jalankulkureittien talviaikaisen kunnossapidon tehostamista 53 %. Lisäksi mm. Liikenteellinen turvallisuus, turvallisuuden tunteen lisääminen sekä jalankulkureittien kunnon parantaminen olivat jalankulkijoiden mielestä tärkeitä kehittämiskohteita.

Tutustu kyselyn yksityiskohtaisiin tuloksiin sekä mm. kunnan kartalle asetettuihin kehittämiskohteisiin lataamalla tulokset pdf-muodossa tästä linkistä.

Osallistu Tyrnävän jalankulun ja pyöräliikenteen kehittämiseen työpajassa 11.11.

Jos haluat vaikuttaa Tyrnävän kävelyn ja pyöräilyn kehittämisessä toimenpiteisiin, olet tervetullut osallistumaan työpajaan valtuustosalissa perjantaina 11.11.2022 klo 12-14!

Ilmoittaudu mukaan työpajaan 8.11. mennessä osoitteessa: https://link.webropol.com/s/tyrnava

Työpaja muodostaa tärkeän osan Tyrnävän jalankulun ja pyöräliikenteen tarkennetun kehittämissuunnitelman valmistelussa. Tule sanomaan painava sanasi!

Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä, ja siinä määritellään Tyrnävän kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisen visio, toimenpiteet ja seurantatavat, joilla edistetään kuntalaisten viisasta liikkumista ja liikenneturvallisuutta.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!