-

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista tukevat palvelut liittyvät kiinteästi yhteen. Tehostetussa palveluasumisessa hoitoa ja palveluja on saatavilla ympäri vuorokauden.

Palvelukanavat