-

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi. Erilaisia palveluita ja tukitoimia ovat: Apuvälinepalvelut Asunnon muutostyöt Henkilökohtainen apu Kehitysvammaisten erityispalvelut Kuljetuspalvelut Kuntoutus Laitoshoito Omaishoidon tuki Palveluasuminen Perhehoito Päivätoiminta Sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus Taloudellinen tuki Tulkkauspalvelu Työllistyminen

Palvelukanavat