-

Sosiaalihuollon laitoshoito

Kunta voi sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestää hoitoa, huolenpitoa tai kuntoutusta tarvitsevan henkilön sosiaalipalvelut laitoshoitona, silloin kun henkilön palveluja ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan. Hoitotyön tavoitteena on turvata asukkaalle turvallinen ja yksilöllinen hoiva ja huolenpito kuntouttavan hoitotyön periaatteita noudattaen.

Palvelukanavat