-

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vammaisille ja vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja. Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti. Omavastuuosuus on linja-auton taksan mukainen.

Palvelukanavat