-

Sosiaaliasiamiehen palvelut

Saat ohjeita ja neuvoja sosiaalipalveluiden asiakkaan oikeuksistasi sosiaaliasiamieheltä sekä julkisten että yksityisten sosiaalihuollon palveluista. Voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen * kun sinulla on kysyttävää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, * kun tarvitset apua muistutuksessa, kantelussa tai muutoksenhaussa, * kun tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa. Sosiaaliasiamies ei hoida Kelan, edunvalvonnan tai työ- ja elinkeinotoimiston asioita eikä voi muuttaa sosiaalihuollon viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Oulun kaupunki tuottaa sosiaaliasiamiespalvelut Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnille.

Asiasanat

asiakkaan oikeudet

Palvelukanavat